hard_ware

ข่าวเกี่ยวกับโครงการทางวิชาการ

ปกติแล้วหากมีโครงการทางวิชาการที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์ เมื่อมีการจัดทำขึ้นมาก็มักจะต้องมีการนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอยู่แล้ว เหตุเพราะปกติวัตถุประสงค์หลักส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการทางวิชาการก็คือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมไปถึงต้องการสร้างประโยชน์ให้กับคนทั่วไปให้ได้มากที่สุดด้วยนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้เวลามีโครงการทางวิชาการดีๆ จึงมักจะมีการนำมาแบ่งปันให้แก่กันอยู่เสมอเหมือนกับโครงการที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้

Research-Programme

โครงการ Research Funding Programme 2017

ในส่วนของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจทุกๆ ท่านในการทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาทำการส่งใบสมัครและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยให้ได้ตลอดทั้งปี โดยมูลค่าของทุนนั้นจะอยู่ประมาณทุนละ 40,000-60,000 บาท มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งลองมาศึกษารายละเอียดเพื่อความเข้าใจกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้หรือไม่
ธีมหลัก – ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผู้สนใจจะเลือกส่งเข้ามาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นเกี่ยวกับประเด็นของการศึกษาเกี่ยวกับ “อาณาบริเวณศึกษา” เกี่ยวกับ “ภูมิภาคทวีปยุโรป” ในแต่ละส่วนมิติทาง “สังคมศาสตร์” อันประกอบไปด้วยรัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์สังคมวิทยา เป็นหัวข้อหลัก ถึงกระนั้นผู้ที่มีความสนใจเองก็สามารถนำประเด็นการศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่มีความสนใจเข้ามาทำการเปรียบเทียบกับภูมิภาคและอาณาเขตบริเวณหรือจะเป็นประเทศอื่นๆ ในบางประเด็นกรณีศึกษาก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน

About-project

หมายเหตุที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้

1. กรณีที่ผู้ทำการขอทุนมีความประสงค์ในการรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าศูนย์ยุโรปศึกษาตั้งงบประมาณเอาไว้ ขอความกรุณาในการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพิจารณาประกอบการให้ทุนสนับสนุนต่อไป
2. งานวิจัยในครั้งนี้สามารถเขียนได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เมื่องานที่วิจัยได้รับทุนพร้อมทั้งเสร็จสิ้นการทำวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานสำหรับการสัมมนา เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยพร้อมทั้งตีพิมพ์ลงในเอกสารพร้อมกับสื่อที่มีความเหมาะสม และเห็นว่าสมควรที่จะทำการเผยแพร่ต่อไป
4. ผู้ที่จะขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยในประเทศไทย
5. กรณีที่ไม่ได้อาศัยในประเทศไทย ทุนวิจัยจะไม่ครอบคลุมเรื่องการเดินทาง ค่าที่พักในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำการวิจัยดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าโครงการทางวิชาการนี้ค่อนข้างเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เป็นโครงการที่คนมีความสามารถหลายคนได้มีโอกาสแสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียว รับรองว่าน่าจะได้ความรู้ดีๆ อีกมากมายเลยทีเดียว