internet_solution

ความรู้เบื้องต้นโครงการวิชาการ

academic-pic
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำโครงการทางวิชาการลำดับแรกที่ควรมีก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็แล้วแต่เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาดำเนินการจริงจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดแน่นอนว่าหากใครที่ยังไม่เข้าใจในความรู้เบื้องต้นของการทำโครงการทางวิชาการก็ควรที่จะเริ่มต้นศึกษากันให้เข้าใจเสียก่อนรับรองว่าจะทำให้การทำโครงการของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว

basic-knowledge-pic

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงการทางวิชาการ

1.โครงการที่ดีต้องเป็นระบบ – จะประกอบไปด้วยปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิตและการตรวจสอบกลับ ซึ่งทุกคนขั้นตอนจะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด
2.ต้องมีวัตถุประสงค์ – การเขียนโครงการที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทำโครงการ รวมถึงยังต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันด้วย
3.โครงการเป็นเรื่องของอนาคต – ก่อนเริ่มต้นโครงการแน่นอนว่าสิ่งนั้นมันจะต้องยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรในอนาคต เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ หาข้อมูลให้เยอะที่สุด
4.ต้องมีระยะเวลาที่แน่นอน – ทั้งตอนเริ่มต้น ตอนสิ้นสุด หากดำเนินการไปเรื่อยๆ โดยไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่นับว่าเป็นโครงการ แต่ให้ถือเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ
5.ต้องมีความเป็นเอกเทศ – หมายถึง แต่ละโครงการจะต้องดำเนินการไปได้ตามขั้นตอนของตัวโครงการนั้นๆ และไม่ได้มีการขึ้นอยู่กับโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ต้องเป็นเรื่องของโครงการนั้นเพียงโครงการเดียว
6.ควรมีความเร่งด่วนหรือต้นทุนต่ำ –ยิ่งโครงการที่ทำขึ้นมาสามารถเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง มีผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามต้องการ
7.มีสถานที่ดำเนินการชัดเจน – ต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติโครงการใช้สถานที่ใดในการปฏิบัติ
8.ควรเป็นสิ่งที่มีลักษณะเริ่มต้นหรือทำเพื่อพัฒนา – เข้าใจง่ายๆ คือการจะเลือกทำโครงการที่ดีจะต้องเน้นเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน หรือหากมีคนเคยทำก็ให้ต่อยอดความคิดต่อยอดเพื่อพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ให้มากขึ้นไปอีก
9.จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานหรือผู้สนับสนุน – ไม่ควรทำโครงการที่ขัดแย้งกับความต้องการของหน่วยงานหรือผู้สนับสนุนเพราะจะทำให้การทำงานเป็นอุปสรรคต่างๆ มากมาย
การได้รับรู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการทางวิชาการจะช่วยให้การดำเนินการเป็นสิ่งที่ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงยังทำให้โอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนเริ่มโครงการใดก็ตามควรศึกษาความรู้เบื้องต้นให้ดีเสียก่อนเพื่อประโยชน์สูงสุด