training_

โครงการทางวิชาการคืออะไร

What-project
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักของวิชาการถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เอาเข้าจริงเหตุผลมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการพยายามหาความรู้ให้กับตนเองยังไงก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครมานั่งส่งเสียให้เรียนสูงๆ กันอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้การพยายามหาความรู้ในหลายๆ ด้านเข้ามาประดับความคิดเอาไว้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามในส่วนของการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการทางวิชาการก็เป็นอีกหลักสูตรสำคัญที่หากว่ามีโอกาสได้ศึกษาเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกัน

project-pic

ความหมายของโครงการทางวิชาการ

เหนือสิ่งอื่นใดหากมีความสนใจในเรื่องต่างๆ ลำดับแรกที่ควรต้อรู้มากที่สุดก็คือเรื่องของความหมายที่เกี่ยวกับกับเรื่องนั้นๆ มันเหมือนกับเป็นการบ่งบอกความเอาใจใส่ที่ชัดเจนว่าก่อนที่จะทำการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามควรมีการศึกษารายละเอียดคร่าวๆ เบื้องต้นมาก่อนเสมอ อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าการที่เราจะเข้าใจอะไรอย่างจริงจังการเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก่อนเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เหมือนกับเรื่องราวของโครงการทางวิชาการที่ก่อนจะเรียนรู้หรือทำความเข้าใจใดๆ ก็ตามการเข้าใจหรือรู้จักความหมายของคำๆ นี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกัน
จริงแล้วความหมายองคำว่าโครงการทางวิชาการจะถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 คำที่ชัดเจน ประกอบไปด้วย
-โครงการ – โครงการมีความหมายที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าหากให้สรุปความหมายที่ดูครอบคลุมมากที่สุดก็คือการดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงานขนาดย่อยที่ได้มีการระบุรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจน อาทิ ความเป็นมา, วัตถุประสงค์, ขอบเขตการดำเนินงาน, ระยะเวลาที่ต้องระบุช่วงเวลาในการเริ่มต้นและช่วงเวลาจบโครงการ, งบประมาณที่ใช้ในโครงการ, ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำโครงการ เป็นต้น พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นแผนการที่ถูกเรียบเรียงเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่วนหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
-วิชาการ – หมายถึง วิชาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็นความรู้แก่ผู้ที่ได้รับไปมากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปได้ ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาลอยๆ แบบไร้เหตุผล
เมื่อนำความหมายของ 2 คำนี้มาเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง การจัดกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ด้านใดด้านหนึ่งที่ถูกวางแผนงานขนาดย่อยพร้อมกับมีการระบุรายละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว จากนั้นก็เตรียมตัวในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการที่ระบุเอาไว้แล้วนั่นเอง โดยโครงการเหล่านี้จะต้องให้ประโยชน์กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจในโครงการเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน