Academic-photo

โครงการวิชาการมีประโยชน์อะไร

project-photo
ปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องคิดเสมอก่อนลงมือทำก็คือเมื่อเราเลือกทำสิ่งนั้นลงไปแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะเรื่องของประโยชน์เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าการกระทำดังกล่าวประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน คำว่าประโยชน์ที่ว่านี้จะไม่ได้มาในรูปของผลกำไรหรือความคุ้มค่าเสมอไป แต่บางทีการทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมก็ถือเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย เหมือนอย่างคนที่กำลังคิดจะเลือกทำโครงการทางวิชาการขึ้นมาสักโครงการเองก็ควรต้องรู้ถึงประโยชน์ในการทำโครงการด้วยเช่นเดียวกัน

Benefits-project

ประโยชน์ของการทำโครงการทางวิชาการ

1.ทำให้ผู้ที่ศึกษาโครงการสามารถนำความรู้หรือทักษะต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วม ศึกษา โครงการไปต่อยอดบูรณการเพื่อทำประโยชน์ให้กับตนเองและคนรอบข้างได้อีกขั้น ซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ข้อแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด ยิ่งโครงการทางวิชาการโครงการใดให้ความรู้ได้มากผู้ที่มีส่วนร่วมกับโครงการก็ย่อมมีโอกาสนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อีกมากมายเลยด้วย
2.มีการวางแผนในส่วนของการทำงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถตรวจสอบระบบการทำงานได้อย่างชัดเจน เหตุเพราะทุกโครงการจะต้องมีการเขียนแม่บทโครงการเอาไว้อยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้การวางแผนทุกอย่างก็จะเป็นขั้นเป็นตอนตามแผนที่ได้วางเอาไว้ หรือบางครั้งหากต้องการตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ก็สามารถทำได้อย่างสบายๆ
3.สามารถฝึกตนเองให้รู้จักการวางแผนเพื่อทำงานด้วยตนเองหรือเป็นการวางแผนเพื่อทำงานแบบกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้จะช่วยต่อยอดให้กับผู้ที่ทำในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องพึ่งพาตนเองหรือต้องอาศัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จะไม่มีปัญหา
4.เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับทั้งผู้ที่ทำโครงการเองหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการก็สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวผู้ที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างมาก
5.พัฒนาตนเองให้รู้จักการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะต้องเข้าใจว่าการทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันพร้อมเกิดปัญหาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวขึ้นได้เสมอ เพราะฉะนั้นการทำโครงการจะเหมือนกับเป็นการฝึกให้ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาแล้วรู้จักวางระบบแบบแผนในการรับมืออุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้กลายเป็นคนที่รู้จักต่อสู้กับปัญหา มีความคิดในเชิงบวก และรู้จักวิธีในการแก้ไขปัญหาไปจนกว่าปัญหานั้นจะลุล่วงไปได้ด้วยดี