Marketing-news-website

เกร็ดความรู้ก่อนเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาด

จากความเจริญรุ่งเรืองทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดธุรกิจทั้งเล็กใหญ่ขึ้นมามากมาย และการดำเนินการทางธุรกิจ ก็มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด ส่งผลให้สายงานการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านนี้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการธุรกิจ ในทุกๆ ขนาดไม่ว่าจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจวบจนกระทั่งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จำนวนมากจึงสนใจในสายงานนี้มากขึ้น เพราะเป็นอีกสายงานหนึ่งที่ดูๆ ไปแล้วน่าจะสนุก อีกทั้งยังมีอาชีพรองรับอย่างแน่นอนเมื่อจบออกมา เพราะฉะนั้น สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยากเรียนสาขานี้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องประสบพบเจอกับอะไรบ้าง วันนี้เราก็ได้นำประสบการณ์แบ่งปันกัน เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อนั่นเองค่ะ

  1. ต้องอ่านหนังสือเยอะ

มีหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่า เมื่อเลือกเรียนการตลาดแล้วก็จะไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความคิดที่ผิดถนัด เพราะคุณจะต้องอ่าน Textbooks เล่มใหญ่มาก อีกทั้งยังมาพร้อมเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บทความวิชาการ รวมทั้งการหาแสวงหาความรู้รอบตัว เพื่อให้เท่าทันกับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ ในส่วนของการเขียนเรียงความ 1 ชิ้น คุณจะต้องอ่านบทความและหนังสือไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น เพื่อทำให้การเขียนของคุณเกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุด

  1. ทำงานเป็นทีมมากกว่าเดี่ยว

สำหรับผู้ที่ชอบทำงานคนเดียว มีโลกส่วนตัวสูง งานนี้อาจไม่ใช่งานในฝันของคุณ เพราะผู้ที่เรียนการตลาดจำเป็นต้องรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว งานทางด้านการตลาดไม่อาจทำได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยตัวคนเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้คนหลายๆ ฝ่ายด้วย เพราะฉะนั้น ทุกคนก็ต้องฝึกทำงานเป็นทีมด้วยกันทั้งนั้น อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้วิธีกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันทำงานอีกด้วย

  1. การตลาด ก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วย !

สำหรับผู้ที่หนีมาเรียนการตลาด เพราะอยากหลบหลีกคณิตศาสตร์ ให้เปลี่ยนความเข้าใจเสียใหม่เพราะคุณต้องเรียน ! เนื่องจากในการทำงาน นักการตลาดจะต้องระบุได้ว่ากิจกรรมของคุณจะทำให้ได้กำไรเท่าไหร่ อันเนื่องมาจากการคำนวณพร้อมสถิติ หรือแม้แต่การวิจัยทางด้านการตลาดเชิงปริมาณ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์อีกด้วย แต่ก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ เนื่องจากการเรียนคณิตศาสตร์ในสาขานี้ ไม่ค่อยมีความสลับซับซ้อนเท่าสาขาอื่นๆ นั่นเอง

  1. การตลาด ไม่ใช่แค่ทำโฆษณาเท่านั้น

ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การเรียนโฆษณากับการตลาดนั้น ไม่เหมือนกันนะ เพราะในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการตลาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกแบบโฆษณาหรือเว็บไซต์เลย แต่จะเน้นในมุมมองที่กว้างกว่านั้น เริ่มจากการเรียนรู้ผู้บริโภคและเรียนรู้ธุรกิจแบบเจาะลึกเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในสินค้า, ตั้งราคา ไปถึงจนกระทั่งช่องทางการจำหน่าย ต่างๆ ซึ่งทางด้านเอเจนซี่โฆษณา ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาดเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าต้องการศึกษาต่อทางด้านโฆษณาแนะนำว่าให้เลือก สาขา Marketing Communications จะตรงสายมากกว่านั่นเอง

  1. Marketing ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะ

ถึงแม้ว่าถ้านำไปเปรียบเทียบกับสายงานบริหารด้านอื่นๆ การตลาด เป็นศาสตร์ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าไหร่นัก แต่ถ้าคิดว่าจะเข้ามาเรียนแบบง่ายๆ ได้เกรดสวยๆ คุณกำลังเข้าใจผิดแล้ว เนื่องจากการตลาดเป็นสิ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักการตลาดที่ดี จำเป็นต้องมีความรู้รอบตัวที่กว้างขวาง แต่ความรู้นั้นต้องรู้ในระดับลึก ตลอดจนนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับงานให้ทันท่วงที ถ้าเรียนๆ เล่นๆ จนกระทั่งไม่อาจแสดงให้อาจารย์เห็นได้ว่า ผู้เรียนมีความ รู้ลึก, รู้จริง ตลอดจนวิจัยหัวข้อที่ได้รับมาเป็นอย่างดี ก็จะทำให้คะแนนดีๆ ลดลงไปด้วยนั่นเอง และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำงานในอนาคตของน้องๆ อย่างแน่นอน